De plek om uw stichting online zichtbaar te maken.

Als uw stichting bij de Belastingdienst staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI), dan is het stichtingenregister voor u belangrijk.

Per 1 januari 2014 is de regelgeving veranderd voor ANBI’s. De nieuwe voorwaarden, hebben als doel, het vertrouwen te bevorderen van het publiek in de filantropische sector.

Als uw stichting bij de Belastingdienst staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI), dan is het stichtingenregister voor u belangrijk.

Per 1 januari 2014 is de regelgeving  veranderd voor ANBI’s. De nieuwe voorwaarden, hebben als doel, het vertrouwen te bevorderen van het publiek in de filantropische sector.

Uw instelling dient per 1 januari 2014 verplicht diverse gegevens openbaar te maken via een internetsite.

Op de internetsite dienen de volgende gegevens komen te staan:

  • De naam van de stichting
  • Het RSIN of het fiscaal nummer
  • De contactgegevens
  • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden (tenzij daarvoor ontheffing is verleend, vanwege een reëel veiligheidsrisico)
  • Het beleidsplan
  • Het beloningenbeleid
  • De doelstelling
  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • Een financiële verantwoording

Voor kerkgenootschappen en daarmee verbonden instellingen (anders dan stichtingen of verenigingen) treedt deze maatregel op 1 januari 2016 in werking.

Via deze site kunt u uw stichting registreren en zelf uw pagina’s invoeren en aanpassen.

Mocht uw stichting liever “niet” gevonden willen worden door de zoekmachines, dan kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn. Neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden.

De kosten proberen wij laag te houden. Een eigen site laten ontwerpen is mogelijk, maar dat kan duur zijn en is, voor de verplichtingen volgend uit de nieuwe regelgeving, niet noodzakelijk. Uw stichting geeft immers liever het geld uit aan de doelen, waarvoor zij in het leven is geroepen.

Via de website ‘stichtingenregister.nl’, bieden wij de mogelijkheid om uw website snel en tegen lage kosten te realiseren. Neemt u contact met ons op over de mogelijkheden.

Let op!!! wij kunnen u NIET helpen met informatie over stichtingen. Hiervoor dient u contact op te nemen met de Kamer Van Koophandel

 

Contact

MBLX Administratie & ICT 
Merellaan 7
2691 CN ‘s-Gravenzande